Tag: مدرک EBCL


مدرک شایستگی مدیریتی اتحادیه اروپا

مدرک (EBC*L (European Business Competence License در حال حاضر به عنوان برترین مدرک مدیریتی در اتحادیه اروپا شناخته شده است و از آن به عنوان مدرک شایستگی مدیریت یاد می شود.

در ارزیابی که چند ماه پیش توسط نماینده EBC*L در ایران در بین چند صد شرکت ایرانی انجام داده بود، شرکت سیکاس جزو یکی از شرکت‌هایی بود که موفق به گرفتن این مدرک در مراسمی در کشور فرانسه شد.

شرکت سیکاس همواره تلاش می‌کند که بتواند خدمات خوب و ارزنده‌ای به مشتریان خود بدهد و امیدواریم که بتوانیم به کمک شما مشتریان گرامی به مدارج بالاتری برسیم.